Rover (19-25år)

Rover

Som roverscout är du mellan 19-25 år. Du arbetar i projektform med andra roverscouter och utformar och genomför dina aktiviteter själv. Du kan vara med i nätverk tillsammans med andra som intresserar sig för samma frågor. Roverscouten reflekterar över sina upplevelser och sitt beteende.

Roverscouternas ledord: Gränslöshet, Redo, Utveckla, Ledarskap. Lyssna & Stötta

Ansvarig: Jonas Nilsson

Mötestid: Vi arbetar med projekt och har inga fasta mötestider

Kontakt: rover@barascoutkar.se