Avdelningar

Avdelningar

 

För närvarande är där ingen aktivitet då det saknas ledare och scouter

Vår verksamhet är uppdelad i olika avdelningar baserat på ålder:

  • Spårare (åk 2-3)
  • Upptäckare (åk 4-5)
  • Äventyrare (åk 6-8)
  • Utmanare (åk 9-gy3)
  • Rover (19-25 år)
  • Ledare/Kår

Välj i menyn för att läsa mer om varje avdelning.