Startsida

Bara Scoutkår driver för närvarande ingen verksamhet.

Detta beror främst på brist på ledare men även brist på deltagare.

Bara Scoutkår sålde i början av 2017 sin lokal i Bara.

Vid eventuella frågor kontakta styrelsen.

styrelsen@barascoutkar.se